MY PELICAN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 10 december 2023.

 

1 Algemeen

Voor de activiteit LESSEN regelen deze algemene voorwaarden de contractuele verhouding tussen PELICAN SCHOOL, Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te 2811 Mechelen-Leest, Kapellebaan 42, Ondernemingsnummer 0478.525.447, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen en de KLANT.

Voor de activiteiten VERHUUR, KAMPEN, AQUAPARK, EVENTS regelen deze algemene voorwaarden de contractuele verhouding tussen PELICAN, Besloten Vennootschap, met zetel te 2630 Aartselaar, Halfstraat 94, Ondernemingsnummer 0778.402.135, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en de KLANT.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd.

2 Inschrijving

LESSEN

Inschrijving voor een les kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier op de website of via een mail gericht aan PELICAN SCHOOL VZW.

Nadat de KLANT het online inschrijvingsformulier heeft ingevuld of de mail heeft verzonden, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PELICAN SCHOOL VZW de schriftelijke bevestiging aan de KLANT verzendt.

VERHUUR, KAMPEN, EVENTS

Inschrijving voor een huursessie, kamp of event kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier op de website of via een mail gericht aan PELICAN BV.

Nadat de KLANT het online inschrijvingsformulier heeft ingevuld of de mail heeft verzonden, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PELICAN BV de schriftelijke bevestiging aan de KLANT verzendt.

AQUAPARK

Inschrijving voor een sessie op het aquapark is zowel mogelijk via het online inschrijvingsformulier als ter plaatse op de locatie.

Nadat de KLANT het online inschrijvingsformulier heeft ingevuld of de mail heeft verzonden, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PELICAN BV de schriftelijke bevestiging aan de KLANT verzendt.

Nadat de KLANT zich ter plaatse heeft ingeschreven voor een sessie op het aquapark, ontvangt deze een betalingsbewijs. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PELICAN BV het betalingsbewijs aflevert aan de KLANT.

Door in te schrijven voor één van onze activiteiten gaat de KLANT akkoord met de algemene voorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op de website www.pelican.be bij elke activiteit.
Voor aanvang van de activiteit ontvangt de KLANT een mail/briefing met alle praktische informatie.

3 Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de KLANT dat hij/zij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst aan te gaan. Voor de inschrijving van een minderjarige zoon of dochter is de ouder of voogd verantwoordelijk. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart men in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemer(s) in te schrijven.

4 Prijzen en tarieven

De op de website (www.pelican.be) aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, met uitzondering van de prijzen voor EVENTS/bedrijven. De prijzen voor EVENTS/bedrijven zijn exclusief BTW. De op de website aangegeven prijzen staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van de inschrijving te allen tijde worden gewijzigd door PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV.

5 Betaling

LESSEN

De betaling van lessen gebeurt online of contant.

VERHUUR

De betaling verhuur gebeurt online of contant.

KAMPEN

De betaling van een kamp gebeurt steeds online. De inschrijving voor een kamp kan pas voltooid worden van zodra het verschuldigde bedrag online werd afgerekend.

AQUAPARK

De betaling van een sessie op het aquapark gebeurt online of met bankkaart.
De online inschrijving voor een sessie kan pas voltooid worden van zodra het verschuldigde bedrag online werd afgerekend. Het is ook mogelijk om ter plaatse in te schrijven en te betalen voor een sessie op het aquapark (QR code/bankkaart).

EVENTS

De betaling van een event gebeurt online of via een overschrijving (met vermelding van factuurnummer) uiterlijk 1 maand na de factuurdatum op rekeningnummer BE31 7340 5685 6355.

6 Annulatie

6.1 Door de KLANT

LESSEN en VERHUUR

 • Indien de KLANT minstens 24u op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van administratieve kosten (20% van totale bedrag boeking). De KLANT kan ook kiezen voor een digitale bon* ter waarde van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT binnen de 24u voorafgaand aan de activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  Wanneer de KLANT echter een gewettigd attest (vb. medisch attest) kan voorleggen, ontvangt de KLANT een digitale bon* ter waarde van het bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

KAMPEN

 • Indien de KLANT minstens 1 maand op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van administratieve kosten (20% van totale bedrag boeking). De KLANT kan ook kiezen voor een digitale bon* ter waarde van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT binnen de maand voorafgaand aan het kamp annuleert, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  Wanneer de KLANT echter een gewettigd attest (vb. medisch attest) kan voorleggen, ontvangt de KLANT een digitale bon* ter waarde van het bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.
* Bij afwezigheid van enkele dagen staat het bedrag van de bon in verhouding tot het aantal gemiste dagen. Voor een afwezigheid van 2 dagen of minder heeft de klant geen recht op een digitale bon, ook niet na het voorleggen van een gewettigd attest.

 • Indien de KLANT niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

AQUAPARK

 • Indien de KLANT minstens 24 u op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van administratieve kosten (20% van totale bedrag boeking). De KLANT kan ook kiezen voor een digitale bon* ter waarde van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT binnen de 24u voorafgaand aan de activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Wanneer de KLANT echter een gewettigd attest (vb. medisch attest) kan voorleggen, ontvangt de KLANT een digitale bon* ter waarde van het bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

EVENTS

 • Indien de KLANT minstens 1 maand op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van administratieve kosten (20% van totale bedrag boeking). De KLANT kan ook kiezen voor een digitale bon* ter waarde van het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT 1 maand voorafgaand aan de activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  Wanneer de KLANT echter een gewettigd attest (vb. medisch attest) kan voorleggen, ontvangt de KLANT een digitale bon* ter waarde van het bedrag van het inschrijvingsgeld.

* De bon is 1 jaar geldig en kan gebruikt worden voor alle activiteiten die op de website www.pelican.be worden aangeboden.
* De bon wordt per email verzonden en is ook beschikbaar in de Pelican klantaccount.

 • Indien de KLANT niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

6.2 Door de organisatie

LESSEN

Annulatie van een les is mogelijk als gevolg van 2 oorzaken:

 • Onvoldoende inschrijvingen:

Het kan gebeuren dat PELICAN SCHOOL VZW een bepaalde les moet annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen. Het minimum aantal deelnemers is verschillend voor elke activiteit. Bij annulatie brengt PELICAN SCHOOL VZW de KLANT hiervan minstens 3u voor aanvang van de activiteit op de hoogte. Vervolgens kan de KLANT een nieuwe datum plannen in het online boekingssysteem van PELICAN SCHOOL VZW.

 • Ongeschikte weersomstandigheden:

PELICAN SCHOOL VZW kan te allen tijde de activiteit annuleren wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn.

Indien er tijdens de activiteit plots weersomstandigheden voorkomen, waardoor het verdere verloop van de les onmogelijk of onveilig wordt, kan de monitor beslissen om de activiteit te annuleren. De KLANT betaalt dan een herberekende prijs die in verhouding staat tot de effectieve duur van de activiteit.

VERHUUR

Annulatie van een les of huursessie is mogelijk als gevolg van 2 oorzaken:

 • Onvoldoende inschrijvingen:

Het kan gebeuren dat PELICAN BV een bepaalde sessie moet annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen. Het minimum aantal deelnemers is verschillend voor elke activiteit. Bij annulatie brengt PELICAN BV de KLANT hiervan minstens 3u voor aanvang van de activiteit op de hoogte. Vervolgens kan de KLANT een nieuwe datum plannen in het online boekingssysteem van PELICAN BV.

 • Ongeschikte weersomstandigheden:

PELICAN BV kan te allen tijde de activiteit annuleren wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn.

Indien er tijdens de activiteit plots weersomstandigheden voorkomen, waardoor het verdere verloop van de sessie onmogelijk of onveilig wordt, kan de monitor beslissen om de activiteit te annuleren. De KLANT betaalt dan een herberekende prijs die in verhouding staat tot de effectieve duur van de activiteit.

 KAMPEN

Annulatie van een kamp door PELICAN BV is enkel mogelijk indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Er moeten minstens 6 deelnemers zijn om een kamp te kunnen laten doorgaan. Ingeval van annulatie kan de KLANT ervoor kiezen om overgeplaatst te worden naar een ander kamp in hetzelfde jaar of om het volledige inschrijvingsgeld te laten terugstorten.

AQUAPARK

Annulatie van een sessie in het aquapark is mogelijk als gevolg van 2 oorzaken:

 • Onvoldoende inschrijvingen:

Het kan gebeuren dat PELICAN BV een bepaalde sessie moet annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen. Bij annulatie brengt PELICAN BV de KLANT hiervan minstens 3u voor aanvang van de activiteit op de hoogte. Vervolgens kan de KLANT een nieuwe datum plannen in het online boekingssysteem van PELICAN BV.

 • Ongeschikte weersomstandigheden:

PELICAN BV kan te allen tijde de sessie annuleren wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn.

Indien er tijdens de sessie plots weersomstandigheden voorkomen, waardoor het verdere verloop van de les onmogelijk of onveilig wordt, kan de verantwoordelijke beslissen om de activiteit te annuleren. Bij annulatie voor of tijdens de sessie kan de KLANT een nieuwe datum plannen in het online boekingssysteem van PELICAN BV en zo kosteloos een volledig nieuwe sessie boeken.

EVENTS

Annulatie van een event is mogelijk als gevolg van volgende oorzaak:

Ongeschikte weersomstandigheden:

PELICAN BV kan te allen tijde de activiteit annuleren wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn.

Indien er tijdens de activiteit plots weersomstandigheden voorkomen, waardoor het verdere verloop van het event onmogelijk of onveilig wordt, kan de monitor beslissen om de activiteit te annuleren. De KLANT betaalt dan een vaste kost van 20 euro + een herberekende prijs die in verhouding staat tot de effectieve duur van de activiteit.

7 Verplaatsing activiteit

LESSEN

De KLANT kan tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum binnen het kalenderjaar.

VERHUUR

De KLANT kan tot 24 uur voor aanvang van de huursessie kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum binnen het kalenderjaar.

KAMPEN

De KLANT kan tot 1 maand voor aanvang van het kamp kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum binnen het kalenderjaar.

AQUAPARK

De KLANT kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie in het aquapark kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum/uur binnen het kalenderjaar.

EVENTS

De KLANT kan tot 1 maand voor aanvang van het event kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum binnen het kalenderjaar.

8 Verzekering

LESSEN

KLANTEN die een les volgen bij PELICAN SCHOOL VZW zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (mits het naleven van de richtlijnen). Bij een ongeval dient PELICAN SCHOOL  VZW hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht (binnen 1u na het voorval). Zoniet, kan de KLANT geen aanspraak meer maken op de verzekering van PELICAN SCHOOL VZW.

VERHUUR

KLANTEN die materiaal huren, zijn niet automatisch verzekerd via PELICAN BV en moeten zelf over een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid beschikken. Indien de KLANT hier niet over beschikt, kan deze via PELICAN SCHOOL VZW een jaarverzekering afsluiten. De KLANT wordt dan lid van de federatie Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV).

Meer info over de jaarverzekering:

– lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

– zowel in het binnenland als in het buitenland

– zowel in clubverband als privé

– voor de sporttak zeilen

Op vraag van de KLANT kan de volledige polis worden toegezonden.

KAMPEN

KLANTEN die een les of kamp volgen bij PELICAN BV zijn automatisch verzekerd in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (mits het naleven van de richtlijnen). Bij een ongeval dient PELICAN BV hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht (binnen 1u na het voorval). Zoniet, kan de KLANT geen aanspraak meer maken op de verzekering van PELICAN BV.

AQUAPARK

KLANTEN van het aquapark zijn niet verzekerd via PELICAN BV.

EVENTS

KLANTEN van een event zijn niet verzekerd via PELICAN BV.

9 Aansprakelijkheid

PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan , behoudens wanneer deze veroorzaakt zouden zijn door grove schuld of opzet in hoofde van PELICAN SCHOOL VZW resp. PELICAN BV.

PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De KLANT is verplicht om alle bij de activiteiten geldende veiligheidsvoorschriften (zie bijzondere voorwaarden) strikt na te leven. Nalatigheid aan de zijde van de KLANT aangaande het naleven van de geldende veiligheidsvoorschriften, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV uit.

De KLANT is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij voldoende in conditie is om de desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Nalatigheid aan de zijde van de KLANT aangaande informatie waarvan de KLANT redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij PELICAN SCHOOL VZW en/of PELICAN BV daarvan voorafgaande aan de activiteit van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV uit.

10 Privacy

Tijdens onze kampen en andere activiteiten worden op regelmatige basis opnames (foto’s, video’s,…) gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Deze opnames kunnen o.a. verschijnen op onze facebook- en instagrampagina, website, flyers en nieuwbrieven. Door de aanvaarding van onze algemene voorwaarden gaat de KLANT hiermee akkoord. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om schriftelijk bezwaar aan te tekenen voor aanvang van de activiteit indien hij/zij niet akkoord gaat.

Alle persoonlijke gegevens die de bezoeker achterlaat op de website van PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV zijn bestemd voor intern gebruik. PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van de activiteiten en voor marketingdoelen.

De volledige privacy en cookie policy van PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV kan men raadplegen en downloaden op de website https://pelican.be/privacy-policy/.

11 Protest factuur of andere klachten

Klachten of protest aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV te worden gemeld.

12 Toepasselijkheid recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht.  Ingeval van rechtsgang wordt de keuze van de rechtbank bepaald door PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV, overeenkomstig de geldende wetgeving .

13 Bijzondere voorwaarden

Veiligheidsvoorschriften

Voor deelname aan al onze activiteiten moet men minstens 200 meter kunnen zwemmen. Door in te schrijven voor één van onze activiteiten geeft de KLANT aan hiervan op de hoogte te zijn en deze vaardigheid te bezitten. Zoniet dient de KLANT voor aanvang van de activiteit hiervan schriftelijk (per email aan info@pelican.be) melding te doen.

De KLANT is verplicht steeds een zwemvest of impactvest te dragen tijdens wateractiviteiten.

De KLANT is verplicht om alle medische informatie die belangrijk kan zijn voor de eigen veiligheid schriftelijk mee te delen aan PELICAN SCHOOL VZW en/of PELICAN BV. De KLANT dient voor aanvang van de activiteit PELICAN SCHOOL VZW en/of PELICAN BV hiervan per mail aan info@pelican.be op de hoogte te brengen.
Alle KLANTEN die deelnemen aan één van onze activiteiten dienen in goede gezondheid te verkeren.

Om letsels aan de voeten door scherpe voorwerpen in het ondiepe water te vermijden, dient de KLANT zelf waterschoentjes te voorzien voor deelname aan één van onze activiteiten.

Voor onze activiteiten zijn verschillende minimumleeftijden vereist. Deze zijn vermeld op onze website bij de desbetreffende activiteit. Door deelname aan onze activiteiten is de KLANT daarvan op de hoogte. Door inschrijving geven ouders/voogd toestemming dat zoon/dochter mag deelnemen aan de desbetreffende activiteit.

Specifieke veiligheidsvoorschriften Pelican Aquapark

 • Verboden te duiken;
 • Verboden onder de constructies te duiken;
 • Verboden om het park te betreden met eten of drank;
 • Verboden om het park te betreden met scherpe voorwerpen;
 • Verboden om deel te nemen tijdens zwangerschap;
 • Verboden om het park te betreden na gebruik van drugs of alcohol;
 • Kinderen van 6 tot 8 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene;
 • Verboden om het park te betreden buiten de openingsuren.

Verhuur

Bij de verhuur van materiaal is PELICAN BV niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De KLANT moet zelf beschikken over een verzekering lichamelijke ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid of een jaarverzekering afsluiten via PELICAN SCHOOL VZW.

De KLANT is verantwoordelijk voor schade aan of verlies van het materiaal dat niet het gevolg is van de grove schuld of opzet van PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV. De KLANT betaalt de herstelwerken die nodig zijn bij een schadegeval. De KLANT dient voor aanvang van de activiteit eventuele schade die reeds aanwezig was te melden aan de verantwoordelijke.

PELICAN BV is enkel verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal indien de verhuurder voor aanvang van de huuractiviteit een forfaitair bedrag van 20 euro betaalt voor eventueel zelf veroorzaakte schade aan het materiaal.

Kampen

De kampen gaan door van 9.30 u tot 16.00 u.

PELICAN BV voorziet gratis vooropvang van 8.30 u tot 9.30 u en naopvang van 16.00 u tot 17.00 u aan het surfstrand van De Nekker of De Lilse Bergen.

De ouder of voogd dient het kind aan het surfstrand van De Nekker of De Lilse Bergen te komen afzetten en ophalen. Door wie en wanneer het kind wordt opgehaald dient voor aanvang te worden gemeld aan de kampverantwoordelijke.

PELICAN BV werkt voor de organisatie van verschillende kampen samen met andere organisaties. Indien de inschrijving via een externe organisatie gebeurt, zijn eveneens de algemene voorwaarden van de desbetreffende organisatie van toepassing. Deze kunnen verschillen vertonen met de algemene voorwaarden van PELICAN BV.

Annulatie door overmacht

Door PELICAN BV:

Wanneer één van onze activiteiten dient te worden geannuleerd omwille van overmacht (zoals bv. maatregelen m.b.t. corona), zal de KLANT een voucher ontvangen voor het volledige bedrag van de activiteit die 2 jaar geldig is. Indien het voor de KLANT onmogelijk is om de voucher binnen 2 jaar te verzilveren, dan betaalt PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV het volledige bedrag terug. De KLANT dient hierbij wel bewijsmateriaal te voorzien waaruit blijkt dat men in de onmogelijkheid verkeerde om een activiteit bij PELICAN SCHOOL VZW of PELICAN BV in te plannen binnen de termijn van 2 jaar, te beginnen bij de dag van annulatie.
Wanneer de wateractiviteiten geannuleerd moeten worden omwille van blauwalgen, zal PELICAN BV een alternatief programma met outdooractiviteiten voorzien op het droge of kan de KLANT kiezen voor een verplaatsing naar één van onze andere locaties.

Door de KLANT

Indien sprake van annulatie wegens overmacht* door de KLANT, zal PELICAN BV enkel de gemaakte kosten in rekening brengen. *Overmacht: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Bijvoorbeeld: Staking openbaar vervoer, extreem noodweer, aanslag

14 Wijziging algemene voorwaarden

PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV  kunnen de algemene voorwaarden steeds wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen slechts van toepassing zijn op overeenkomsten die na de datum van deze wijzigingen gesloten zijn , tenzij PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV  de toestemming heeft verkregen van de KLANT. De laatste wijziging gebeurde op 5/12/2023.

 
 
 
 

Straf dat u helemaal tot hier bent gescrolled ;-)

 
 

"Dank je wel Bram. Ik heb de foto's van het afgelopen kamp kunnen bekijken op jullie Facebookpagina. Een leuk aandenken aan een keitoffe week ????????‍♀️!"

Nora Mast

 
Wil jij ook iemand blij maken? Al eens aan de Pelican cadeauvoucher gedacht?

 

 

Blijf je graag op de hoogte van Pelican lessen, kampen, aquapark en events?


 

Partners

Top