MY PELICAN
 

Spikeball

Overzicht

 • Outdoor
 • 1u
 • vanaf 7 jaar
 • De Nekker / De Lilse Bergen
 • Max. 25 deelnemers

Materiaal

Benodigd materiaal

 • Spikeballnetjes
 • Ballen groot en klein
 • Fluitje

Voor de activiteit

Checklist

Zet de spikeball doelen klaar op het grasveld en zorg dat de netjes nog voldoende zijn aangespannen

Omschrijving activiteit / techniek

Inleiding

Spikeball is een spel waarbij je een bal heen weer speelt tussen teams via een rond staand net dat op de grond wordt geplaatst (een soort kleine trampoline). In dit net wordt de bal door het stuiteren steeds teruggekaatst en zo van de ene speler naar de andere speler gespeeld.
Spikeball oftewel roundnet wordt meestal gespeeld met 4 spelers, maar ook soms met 2 of 6. Er zijn 2 teams met een gelijk aantal spelers per team. Het doel van het spel is om als team de tegenstander te verslaan. Dit doe je door ervoor te zorgen dat het team van de tegenstander de bal niet meer in het net kan slaan (de bal valt op de grond, de bal 2 keer op het net laat stuiteren of de bal tegen de rand van het net slaat). Als dat gebeurt heb je als team een punt verdiend.

Team 1 en team 2 staan in de beginpositie tegenover elkaar, ieder team aan 1 kant van het net. Nadat je hebt bepaald welk team als eerste mag beginnen, begint dit team (team 1) door de bal op te slaan. De speler die opslaat, staat aan de rechterkant van zijn medespeler. Bij het opslaan is het belangrijk dat de speler de bal eerst in de lucht gooit en vervolgens de bal slaat. Als er goed opgeslagen is, zal de bal in het net gaan en terugkaatsen. Zodra de bal de lucht weer in gaat, is team 2 aan de beurt. Nadat de bal is opgeslagen, mogen volgens de spelregels alle spelers rondom het net lopen. Er zijn dan geen veldgrenzen meer.

Regels

Hoe speel je het spel verder?

Team 2 is aan de beurt en moet proberen de bal weer in het net te slaan. De bal mag maximaal 3 keer aangeraakt worden. De derde keer dat de bal aangeraakt wordt, moet weer een worp zijn in het net. Team 2 kan er echter ook voor kiezen om de bal in 1 of 2 keer terug in het net te slaan, waarna het andere team (1) de bal weer kan gaan spelen.

 • Lukt het team 2 niet om de bal weer in het net te slaan? Dan heeft team 1 een punt.
 • Lukt het team 2 wel om de bal weer in het net te slaan? Dan moet team 1 weer proberen om de bal in het net te slaan.

Zodra er een punt gescoord is, mag het team dat het punt scoorde, serveren. De spelers moeten weer in de beginpositie staan, maar de spelers van het team dat de punt scoorde, moeten onderling wisselen van positie. De speler die bijvoorbeeld rechts staat, gaat nu links staan en andersom. Na elke 5 punten schuiven de spelers een kwartslag op, tegen de klok in. Dit zorgt voor gelijke omstandigheden gedurende het spel.

Spelrondes en puntentelling van spikeball

Een spelronde eindigt zodra één van de teams 21 punten gescoord heeft. Soms wordt er gespeeld tot 15 punten. Er moet wel minimaal 2 punten verschil tussen de eindscore zitten. Een spel kan dus niet eindigen met 21-20.
Spikeball / roundnet heeft in totaal 3 spelrondes. Een team moet minimaal 2 spelrondes gewonnen hebben, om het spel te winnen.

Spikeball: aanvullende spelregels

Voor het spelen van het basisspel zijn de volgende aanvullende spelregels relevant:

 • De speler die serveert moet met zijn gehele lichaam 6 voet (ongeveer 183 cm) van het net afstaan. Ook tijdens de service mag de speler niet een stap naar voren zetten. De speler moet dus vooraf een goede positie kiezen om te serveren.
 • Na het opslaan moet de tegenspeler die recht tegenover de serverende speler staat, de bal als eerste aanraken.
 • De bal is niet goed geserveerd als deze de rand van het net raakt, tweemaal het net raakt, of naast het net komt. Als dit gebeurt, mag de speler nog een keer serveren. Als het weer mislukt heeft het andere team een punt en mogen zij serveren.
 • Een speler mag de bal niet 2 keer achter elkaar aanraken.
 • Een speler mag de bal niet met 2 handen aanraken.
 • Een speler mag niet de tegenspeler hinderen. Bij het spel spikeball is er namelijk geen sprake van verdediging van het net.

Extra tips om spikeball te spelen

Om spikeball beter te spelen, kunnen de volgende tips behulpzaam zijn:

 • Sla de bal niet in een rechte lijn in het net. De bal zal dan zeer hoog terugkaatsen, waardoor het makkelijker wordt voor het andere team om de bal weer terug in het net te slaan. Je kunt de bal beter schuin in het net slaan en pas dan, wanneer de bal laag is.
 • Ga tegenover de speler staan die de bal in het net slaat. Dan sta je op de goede plaats om de bal aan te raken, als deze terugkaatst.
 • Probeer de bal dichtbij het net te houden, wanneer je met je medespeler de bal heen en weer slaat.

Varianten:

`- Tikkertje, je kan anderen verlossen door een bal in het spikeballnet te gooien en een teamspeler hem opvangt.
– 5-bal principe: 1 punt voor een gewone pas, dubbele punten als je via het spikeballnet gooit.

Veiligheid

Aandachtspunten

Zorg voor een veilige speelzone.

Noodgevallen

Bekijk op deze link welke procedures je moet volgen bij noodgevallen.

Na de activiteit

Checklist

 • Materiaal proper opbergen.

Kijkwijzers

Downloads

 
 

Blijf je graag op de hoogte van Pelican lessen, kampen, aquapark en events?


 

Partners

Top