MY PELICAN
 

Beach Hockey

Overzicht

 • Outdoor
 • 1u
 • vanaf 7 jaar
 • De Nekker / De Lilse Bergen
 • Max. 25 deelnemers

Materiaal

Benodigd materiaal

 • Knots-sticks – ballen
 • Kegels of afbakeningslint om veld veld af te bakenen
 • 2 banken (voor de wachtende ploegen!)
 • Fluitje

Voor de activiteit

Checklist

Klaarzetten speelveld

 • Het speelveld heeft bij benadering de afmetingen van een basketbalveld (28×15 meter)
 • Aan beide korte zijden van het speelveld wordt een doel geplaatst. Dit doel heeft een grootte van ongeveer 1×11⁄2 meter
 • Gebruik het afbakeningslint
 • Aangezien het gaat om Beach Hockey is het de bedoeling om het strand te gebruiken, maar indien dit reeds druk gebruikt wordt, kies je voor een grasveldje

2 wachtbanken klaarzetten.

Materiaal naast het veld klaarzetten.

Omschrijving activiteit / techniek

Inleiding

Wanneer je een wedstrijd van 1 uur gaat spelen, zal dit voor de meeste deelnemers te éénzijdig zijn. Daarom is het belangrijk om het uur op te delen in 2 blokken:

 • Spelletjes (ong. 25 minuten)
 • Wedstrijd (ong. 30 minuten)

Bekijk hieronder wat deze blokken inhouden.

Spelletjes

Verdeel de groep in 2 teams.

Elk team gaat op de achterlijn van het veld staan zonder stick.

De monitor geeft aan elk teamlid een nummer.

De monitor legt 2 (later eventueel 3 of 4) stick aan elke kant van het veld in het zand.

Vervolgens kan je volgende spelletjes spelen:

 1. De monitor roept 2 nummers af. Deze nummers moeten zo snel mogelijk in het veld lopen, een stick nemen en proberen te scoren.
 2. De monitor roept 2 nummers af. Deze nummers moeten zo snel mogelijk in het veld lopen en een stick nemen. Vervolgens moeten zij de stick in het zand steken en 10 rondjes rond hun eigen stick draaien. Pas dan mogen ze proberen te te scoren.
 3. De monitor roept 2 nummers af. Deze nummers moeten haasje over doen tot aan de middenlijn. Pas dan mogen zij een stick nemen en proberen te te scoren.
 4. De monitor roept 2 nummers af. Als je nummer wordt afgeroepen, spring je op de rug van een teamlid naar keuze. Dat team lid moet naar het midden van het veld lopen met de andere op zijn/haar rug, een stick nemen en proberen te scoren.
 5. De monitor legt nu 5 stick en 1 bal op elke helft en roept 5 nummers tegelijk af. De deelnemers moeten nu zo snel mogelijk proberen te scoren, maar let op, er zijn 2 ballen in het spel. Pas als je beide ballen hebt kunnen scoren, ben je gewonnen. Ander is het gelijkspel.

Wedstrijd

Deel de groep op in teams

 • Een knotsbalteam bestaat uit minimaal 4 spelers, er is geen vaste keeper.
 • Wanneer het veld wordt opgezet op het Pelican strand, kunnen er maximum ongeveer 6 personen per team worden opgesteld. Er kan dus maximum 6 tegen 6 gespeeld worden.
  Bij een groep van 25 deelnemers ga je dus 4 teams maken. Bij ongeveer 20 deelnemer kan je opteren voor 3 teams.
 • Er zijn steeds 2 teams die spelen en 2 teams die op de wachtbank zitten (zorg dat je voor elk wachtend team een houten bank klaarzet naast het veld, dit zorgt voor wat structuur).
 • Bij elk punt wordt er gewisseld. Het verliezende team gaat even uitrusten op de wachtbank. Het eerste team van de wachtbank mag invallen. Op die manier zal men nooit lang moeten wachten.

Verdeel het materiaal

 • Alle deelnemers in het veld hebben de beschikking over een knots. De knots bestaat uit een plastic buis en een kop van een zacht schuimachtig materiaal
 • Knotsen dienen veilig voor alle betrokkenen te zijn. Aan de onderzijde uitstekende delen van de buis en loszittende koppen zijn niet toegestaan.
 • Knotsbal wordt gespeeld met een plastic balletje met een maximale diameter van 15 centimeter.

Leg de regels uit en start de wedstrijd op (tornooi met meerdere ploegen)

 • Een punt wordt behaald wanneer de bal in het doel gaat.
 • Wanneer tijdens de wedstrijd een fout wordt begaan dan wordt een vrije bal aan de tegenstander toegekend
 • Een fout wordt begaan in de volgende situaties:
  • Wanneer een speler de bal met een lichaamsdeel actief speelt
  • Wanneer een speler de bal speelt terwijl hij met een ander lichaamsdeel dan zijn voeten de vloer raakt
  • Wanneer een speler de bal speelt terwijl hij een duikbeweging maakt
  • Wanneer een speler actief bij het spel betrokken is terwijl hij de knots niet vast heeft
  • Wanneer een speler naar het oordeel van (een van de) scheidsrechter(s) de veiligheid van het spel in het geding brengt terwijl hij al dan niet actief bij het spel betrokken is
   Dit omvat onder andere het uithalen naar de bal met de knots boven schouderhoogte, het spelen met de knots tussen benen van anderen, het duwen of vasthouden van andere spelers en het gooien dan de knots
 • Een vrije bal wordt genomen op de positie waar de fout is begaan.
  Wanneer op een positie op minder dan 6 meter afstand van het doel een fout wordt begaan dan wordt de vrije bal genomen op een afstand van 6 meter van het doel.
  Bij een vrije bal dienen alle spelers die de vrije bal niet nemen op een minimale afstand van 3 meter vanaf de bal te staan
 • Keeperbal wordt genomen wanneer de bal over de achterlijn gaat. Keeperbal moet binnen 3 meter van het doel genomen . Hierbij wordt de bal op de grond gelegd en vervolgens met de knots in het spel gebracht. Alle spelers moeten zich bij een keeperbal op hun eigen speelhelft bevinden.

De monitor noteert het aantal punten dat elk team gescoord heeft en deelt de uitslag mee na afloop van de wedstrijd. 

Veiligheid

Aandachtspunten

 • De knots nooit boven kniehoogte zwaaien!
 • Wachtende ploegen blijven op de bank zitten.

Noodgevallen

Bekijk op deze link welke procedures je moet volgen bij noodgevallen.

Na de activiteit

Checklist

 • Materiaal proper opbergen.

Kijkwijzers

Downloads

 
 

Blijf je graag op de hoogte van Pelican lessen, kampen, aquapark en events?


 

Partners

Top